تحلیل رسانه

مسئله‌ی خود و دیگری در رسانه‌های ایرانی

به راستی کدام رسانه انعکاس صدای واقعی مردم است؟ مردم ایران چهره خود را در کدام رسانه می‌یابند؟

ارتش سایبری ایران وب سایت فارسی ۱ را هک کرد

سایت فارسی ۱ در حالی هک می شود که در ماه های اخیر مقاماهای مختلف دولتی و مذهبی در ایران نسبت به پرطرفدار بودن این شبکه ابراز نگرانی کرده بودند.