تحلیل رسانه

هفته‌‌ی آخر فروردین در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی آخر فروردین در گودر گذشت.

هفته‌ی چهارم فروردین در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی چهارم فروردین‌ماه در گودر گذشت.

آیا مسابقه‌های وبلاگی نماینده‌ی وبلاگستان فارسی‌اند؟

مسابقه‌های وبلاگی یکی از پدیده‌هایی است که در طول عمر وبلاگستان فارسی بارها صحبت‌ها و بحث‌های مختلفی را به وجود آورده‌اند. مسابقاتی که شاید به اسم وبلاگستان فارسی نامگذاری شوند، اما با کمی دقت در آنها متوجه می‌شویم که تنها و تنها اسم وبلاگستان فارسی را یدک می‌کشند و نماینده‌ی این بخش از جامعه‌ی مجازی فارسی‌زبان نیستند.

هفته‌ی سوم فروردین در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی سوم فروردین در گودر گذشت.

ایران، بهشت وی‌پی‌ان

خانه آزادی (Freedom House) در گزارشی که در روز ۲۲ فروردین (۱۱ آوریل) سال جاری منتشر کرده، به بررسی وضعیت ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنت در چهار کشور آذربایجان، برمه، چین و ایران پرداخت است.

پاتک رسانه‌ای

مسئولین برای مبارزه با جنگ نرم دست به دامن رسانه‌ای فراگیر شدند، رسانه‌ای که هر چند بنا به گفته‌ی کارشناسان دچار ریزش مخاطب شده است اما همچنان پرمخاطب‌ترین رسانه برای ایرانیان داخل ایران است و این رسانه چیزی جز «صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران» نیست.

هفته‌ی دوم فروردین در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی دوم فروردین در گودر گذشت.

بودجه‌ی جنگ نرم از کجا می‌آید؟

یکی از بحث‌هایی که در دو سال اخیر با شدت زیادی توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران دنبال شده است، بحث جنگ نرم است. سوالی که در این دو سال همواره مطرح بوده است، منابع و میزان بودجه‌ی اختصاص یافته به جنگ نرم بوده که براساس مطالب منتشر شده در چند روز اخیر این عدم شفافیت تا حدودی روشن شده است.

هفته‌ی اول فروردین در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی اول فروردین در گودر گذشت.

هفته‌ی چهارم اسفند در گودر چه خبر بود؟

وب‌سایت «لایک‌خور» امکانی را فراهم آورده که تعداد لایک‌ها و تعداد دفعاتی که وبلاگ‌ها، خبرها یا مطالب مختلف در گوگل‌ریدر هم‌خوان می‌شوند، شمرده و ثبت شود تا به این وسیله معیاری برای اهمیت و تأثیر وبلاگ‌ها و میزان علاقه‌مندی مخاطبان نسبت به آن‌ها باشد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در هفته‌ی آخر اسفندماه در گودر گذشت.