روابط بین‌الملل

موضع رسانه‌های ایران در مورد روسیه

اهداف استراتژیک روسیه در ایران پس از انقلاب در جهت‌های کاملاً متفاوتی در نوسان بوده است؛ از حمایت از عراق در جنگ ویرانگر ایران و عراق، تا فروش میلیاردها دلار سلاح به تهران در دهۀ ۱۹۹۰، تا فعالیت کنونی آن در توسعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، و در عین حال خودداری همزمان از فروش سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته به ایران. در پی توافق موقت ۳ آذر بین ایران و گروه ۱+۵، مجموعه‌ای از تجزیه و تحلیل‌ها دربارۀ پیامدهای اقتصادی، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک بالقوه در مورد خاورمیانه ارائه شده است، با این نگاه که با ظهور نشانه‌هایی از آمادگی تهران به خروج از سال‌های انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی، چگونه باید خط‌کشی‌ها و مواضع را نسبت به ایران تغییر داد. در ایران، برخی از تحلیلگران به طور خاص روی اهداف روسیه در مذاکرات هسته‌ای و اهداف بلند مدت مسکو در ایران و منطقه تبدیل تمرکز کرده‌اند.