همایش و اطلاعیه‌ها

بهمن و اسفند ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران در دو نشست، وبینارهایی با موضوع "زنان و رسانه" برگزار می‌کند. سخنران این دوره آسیه امینی، شاعر، روزنامه...
Friday, February 14, 2014 - 14:02
پژوهش رسانه در ایران یک دوره‌ی وبینار با موضوع «حقوق بشر و رسانه‌های جمعی - بهائیان ایران» برگزار می‌کند. سخنران این دوره شبنم معینی...
Friday, January 3, 2014 - 11:24
وبینار «معیارهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای رایج در بنگاه‌های خبری بزرگ جهان» آذر و دی ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران یک دوره وبینار رایگان با موضوع «معیارهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای رایج در بنگاه...
Monday, December 9, 2013 - 17:08
وبینار «تحولات زندگی زنان از انقلاب تا کنون» آذر و دی ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران یک دوره وبینار با موضوع «تحولات زندگی زنان از انقلاب تا کنون» برگزار می‌کند. سخنران این دوره مهرانگیز کار، نویسنده و فعال در زمينه...
Wednesday, December 4, 2013 - 14:37
آبان و آذر ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران، یک دوره وبینار دربارۀ مسائل روزنامه‌نگاری در ایران با حضور امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم واشنگتن برگزار می‌کند. نشست نخست: یک‌شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) با موضوع اخلاق روزنامه...
Saturday, November 16, 2013 - 18:16
مهر و آبان ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران یک دورۀ وبینار با موضوع «تنهادشناسی جنبشهای اجتماعی و فکری در شاهنامه» برگزار می‌کند. سخنران این دوره آریان مرادزاده، دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه...
Thursday, October 3, 2013 - 16:50
شهریور و مهر ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران یک دورۀ وبینار با موضوع «تحلیل جنبش مزدک در شاهنامه» برگزار می‌کند. سخنران این دوره آریان مرادزاده، دانش...
Thursday, September 12, 2013 - 10:49
مرداد و شهریور ۱۳۹۲ پژوهش رسانه در ایران یک دوره وبینار با موضوع "از احیا تا نقد عقل اسلامی: دو قرن جدال متن و واقعیت" برگزار می‌کند. سخنران این دوره مهدی خلجی نویسنده، پژوهش‌گر الاهیات و سیاست اسلامی و نیز تحلیل...
Monday, August 5, 2013 - 17:10
تیر و مرداد ۱۳۹۲ پژوهش رسانه یک دوره وبینار با موضوع جامعه سالم و رسانه‌هایش برگزار می‌کند. سخنران این دوره مهدی جامی روزنامه‌نگار و مشاور رسانه‌ای مقیم هلند است. جامعۀ ایرانی در دهه‌های اخیر با آشفتگی‌های چندلایه...
Wednesday, June 26, 2013 - 05:03
وبینار زن و رسانه بازنمایی زنان و کلیشه‌های جنسیتی در رسانه  مهر و آبان ۱۳۹۱ نقش رسانه‌ها در تولید و باز تولید کلیشه‌ها و هنجارهای جنسیتی یکی از موضوعات داغ حوزه رسانه و جنسیت است. رسانه...
Friday, October 19, 2012 - 15:00 - Friday, November 9, 2012 - 15:00