وبینار «تحلیل جنبش مزدک در شاهنامه»

تاریخ: 
Thursday, September 12, 2013 - 10:49

شهریور و مهر ۱۳۹۲

پژوهش رسانه در ایران یک دورۀ وبینار با موضوع «تحلیل جنبش مزدک در شاهنامه» برگزار می‌کند. سخنران این دوره آریان مرادزاده، دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه های تهران و کیل (آلمان) و پژوهشگر نهادهای حقوقی در شاهنامه است که به تحلیل جنبش مزدک در شاهنامه می‌پردازد.

شاهنامه، بزرگترین اثر حماسی ادبیات کهن ایران، در برگیرندۀ بسیاری از داده‌های تاریخی، سیاسی و حقوقی است که بازخوانی آنها می‌تواند نقشی روشنگر در شناخت ما از هموندی و پیوستگی نگرش‌گاه‌ها، نهادها، و جریان‌های تاریخی گذشته و اکنون ایران داشته باشد. از آن میان، جنبش مزدک یکی از نمونه‌های بازشناختنی این اثر بزرگ و ماندگار است که در سه نشست به بررسی آن پرداخته می‌شود.

نشست نخست: شنبه ۱۴ سپتامبر - ۲۳ شهریور
    ⁃ پیشگفتاری کوتاه دربارۀ روش‌های خوانش و نیز بخش‌بندی‌های شاهنامه
    ⁃ کوششی در نهادشناسی سیاسی و حقوقی ساختار قدرت
    ⁃ همسازی‌ها و ناهمسازی‌های نهاد شاهی و نهاد وزارت و برخورد کارشناسان بلندپایه با این دو نهاد
    ⁃ نیاز به دگرگونی یا رفورم اقتصادی

نشست دوم: شنبه ۲۱ سپتامبر - ۳۰ شهریور
    ⁃ دین، همچون ایدئولوژی دولتی
    ⁃ بحران ایدئولوژی دولتی
    ⁃ نیروبندی و رویارویی دو گرایش عمدۀ دینی

نشست سوم: شنبه ۲۸ سپتامبر - ۶ مهر
    ⁃ مکانیزم‌های مهار جنبش مزدک
    ⁃ جناح‌بندی‌های ایدئولوژیک ساختار قدرت
    ⁃ دادگاه ایدئولوژیک مزدک
    ⁃ چرخش جناح‌بندی‌های سیاسی- دینی
    ⁃ اعدام مزدکیان
    ⁃ اعدام مزدک
    ⁃ جمع‌بندی

ساعت پخش به قرار زیر است:
۱۲ ظهر به وقت تورنتو، ۸:۳۰ شب به وقت تهران، ۶ بعد از ظهر به وقت لندن، ۹ صبح به وقت ونکوور.

در صورت تمایل به ارتباط بیشتر با این برنامه می‌توانید از طریق این فرم را در جلسات ثبت‌نام کنید.

وبینارها به صورت زنده از کانال یوتیوب پژوهش رسانه و سایت بالاویزیون پخش می‌شود.

در اتمام این دوره از شما خواشمندیم که به منظور بهتر شدن این جلسات به این فرم نظرسنجی پاسخ دهید.