وبینار «نهادشناسی جنبشهای اجتماعی و فکری در شاهنامه»

تاریخ: 
Thursday, October 3, 2013 - 16:50

مهر و آبان ۱۳۹۲

پژوهش رسانه در ایران یک دورۀ وبینار با موضوع «تنهادشناسی جنبشهای اجتماعی و فکری در شاهنامه» برگزار می‌کند. سخنران این دوره آریان مرادزاده، دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه‌های تهران و کیل (آلمان) و پژوهشگر نهادهای حقوقی در شاهنامه است که به تحلیل جنبش مانی در شاهنامه می‌پردازد.

نشست نخست: شنبه ۵ اکتبر - ۱۳ مهر

جنبش مانی (۲۷۶ - ۲۱۶ میلادی) پیام‌آور دینی و اندیشمند برجستۀ ایران کهن در زمانی رخ می‌دهد که امپراتوری ساسانی در آغاز شکل‌گیری است و دین زرتشتی، به عنوان ایدئولوژی مسلط دولتی، هنوز در راستای نهادینه شدن است. در این میان، مانی، دین‌شناس و نظریه‌پرداز بزرگ دینی، جنبشی به راه می‌اندازد تا بر آن اساس دین خود را همچون جایگزینی ایدئولوژی دولتی به نهاد شاهی بپذیراند.
سازمان روحانیت در دستگاه دولتی با وی در می‌افتد تا سرانجام بالاترین مرجع دینی زرتشتی (موبدان موبد) در یک نشست رسمی با حضور شاه و روحانیان بلندپایه به محاکمۀ ایدئولوژیک او می‌پردازد و در پایان «بر پایۀ گزارش شاهنامه» به اتهام تباهکاری در دین خدا رأی به اعدام او داده می‌شود.

نشست دوم: پنج‌شنبه ۲۴ اکتبر - ۲ آبان

بازجست سیاست آموزش عالی دولت ساسانی در شاهنامه

نشست سوم: پنج‌شنبه ۳۱ اکتبر - ۹ آبان

بازشناسی بحران ایدئولوژی دولتی در شاهنامه

ساعت پخش به قرار زیر است:
۱۲ ظهر به وقت تورنتو، ۸:۳۰ شب به وقت تهران، ۶ بعد از ظهر به وقت لندن، ۹ صبح به وقت ونکوور.

در صورت تمایل به ارتباط بیشتر با این برنامه می‌توانید از طریق این فرم را در جلسات ثبت‌نام کنید.

وبینارها به صورت زنده از کانال یوتیوب پژوهش رسانه و سایت بالاویزیون پخش می‌شود.

در اتمام این دوره از شما خواشمندیم که به منظور بهتر شدن این جلسات به این فرم نظرسنجی پاسخ دهید.