تاریخ شفاهی رسانه: بزرگمهر شرف‌الدین

بزرگمهر شرف‌الدین روزنامه‌نگاری است که در سن نوجوانی کار خود را مطبوعات ایران با نشریات کتاب ماه آغاز کرد. او بعدها به مجله چلچراغ پیوست و تا سمت سردبیری چلچراغ بالا رفت. در روزنامه‌های بسیاری از همشهری تا اعتماد ملی و شرق قلم زده است. او برای پیوستن به تلویزیون فارسی بی‌‌بی‌سی از ایران خارج شد و هم‌اکنون حرفه روزنامه‌نگاری را در آنجا ادامه می دهد. در این گفتگو بزرگمهر شرف‌الدین از تجربه کار روزنامه‌نگاری در ایران و به‌خصوص ماهیت و تجربه سانسور حرف زده است.

چگونه وارد مطبوعات شدید؟
اولین تجربه نوشتن من در مطبوعات، حدودا در شانزده سالگی پیش آمد. در آن زمان، برای شروع نویسندگی، وارد مجله کتاب‌ ماه شدم....

***

متن کامل این گفتگو را در اینجا بخوانید و تجربه‌های رسانه‌ای بزرگمهر شرف‌الدین را از اینجا بشنوید. 

نظرها

جهت ارسال نظر به وبسایت وارد شوید