تاریخ شفاهی رسانه ایران: شادی صدر

پژوهش رسانه ایران: شادی صدر وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان و حقوق بشر است که در سال‌های دهه‌ی هفتاد شمسی و پیش از آن به روزنامه‌نگاری در حوزه اجتماعی و زنان مشغول بوده است. به همین دلیل پروژه تاریخ شفاهی رسانه در ایران با او درباره روزنامه‌ها و نشریاتی که شادی صدر در آنها قلم زده گفتگو کرده است. در این گفتگو به سروش نوجوان، مجله همشهری، آفتابگردان، روزنامه زن، صبح امروز و بسیاری از روزنامه‌های دوم خردادی اشاره شده است. علاوه بر ذکر تاریخ شفاهی این نشریات و روزنامه‌ها یکی از محورهای این گفتگو موضوع زنان روزنامه‌نگار و مشکلات آنها در فضای رسانه‌های ایرانی است.

داستان وارد شدن شادی صدر به مطبوعات چه بود؟
سروش نوجوان یک آگهی داد و من آن موقع کلاس اول دبیرستان بودم. مسابقه خبرنگار افتخاری که باید چیزی می‌نوشتیم. یادم هست در نهایت صد نفر در کل کشور را انتخاب کردند که من هم به عنوان خبرنگار افتخاری انتخاب شدم.

***

متن کامل این گفتگو را از طریق این فایل دریافت کنید و همچنین تجربه‌های رسانه‌ای شادی صدر را همین جا بشنوید.

 

نظرها

جهت ارسال نظر به وبسایت وارد شوید