ایران فردا

ایران فردا نشریه‌‌ی ملی مذهبی و روشنفکری دینی بود که از تابستان ۱۳۷۱ به مدیرمسئولی عزت‌الله سحابی و سردبیری رضا علیجانی منتشر می‌شد. حسن یوسفی اشکوری، تقی رحمانی، محمد ملکی، هدی صابر و مجید شریف از شناخته‌شده‌ترین نویسندگان مجله ایران فردا بودند. این نشریه که ابتدا به صورت دوماهنامه، سپس ماهنامه و بعد هفته‌نامه منتشر می‌شد، از مهمترین نشریات منتقد حکومت در دوران پیش از دوران بهار مطبوعات و دوم خرداد بود. به همین دلیل در غیاب روزنامه‌ها و مجله‌های منتقد مخاطب‌های زیادی در میان دانشجویان و فعالان سیاسی پیدا کرده بود. این مجله در سال ۱۳۷۹ همراه با شمار بسیار زیادی از مطبوعات دوم خردادی توقیف شد. 

مجموعه سرمقاله‌های سحابی در ایران فردا در کتابی با عنوان «سرمقاله‌هایی برای ایران فردا» توسط انتشارات قلم منتشر شده که تا سال ۱۳۸۵ به چاپ ششم رسید. حسن یوسفی اشکوری، تقی رحمانی، محمد ملکی، هدی صابر و مجید شریف از شناخته‌شده‌ترین نویسندگان مجله ایران فردا بودند.

 

 

Categories

Categories: