ارغنون

فصلنامه‌ی ارغنون از نشریاتی بوده است که درباره فلسفه، ادبیات و نقد ادبی، و فرهنگ و علوم انسانی منتشر می شد. این مجله به مدیر مسئولی احمد مسجدجامعی، در مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شد. ارغنون بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ منتشر می‌شد و در آن مدت ۲۷ شماره از آن در اختیار مخاطب قرار گرفت. با توجه به تخصصی بودن مقالات این نشریه مخاطبان آن بیشتر دانشجویان، اساتید و نویسندگان حوزه‌های علوم انسانی بودند و به یکی از منابع قابل اعتماد برای آنها تبدیل شده بود. هر شماره از ارغنون به موضوع ویژه‌ای اختصاص داشت که مقالات تالیفی یا ترجمه‌ شده در آن زمینه را منتشر می‌کرد. فلسفه اخلاق، فلسفه تحلیلی، شعر، مسائل نظری فرهنگ، روانکاوی، عقلانیت، مدرنیسم، نظریه فیلم، نظریه سیستمها، فرهنگ و تکنولوژی از جمله موضوعاتی هستند که ارغنون در هر شماره به آنها پرداخته است. 

Categories

Categories: