بخارا

مجله بخارا، دوماهنامه‌ای فرهنگی و هنری به مدیر مسئولی و سردبیری علی دهباشی است. انتشار مقالات، نقدها و خبرهای مربوط به ادبیات، هنر و فرهنگ ایران و جهان حوزه‌ی تخصصی این مجله است. انتشار بخارا از مرداد ۱۳۷۷ آغاز شده است که تا کنون علاوه بر مقالات فرهنگ، ادبیات و ایران‌شناسی ویژه‌نامه‌هایی درباره نویسندگان بزرگ ایران و جهان منتشر کرده است. ویژه‌نامه‌های رابیندرانات تاگور، گونتر گراس، پتر هانتکه، امبرتو اکو، هانا آرنت، ویرجینیا وولف و ایرج افشار نمونه‌هایی از کارنامه‌ی بخارا هستند. 

 

Categories

Categories: