آدینه

آدینه

مجله آدینه از مطرح‌ترین نشریات ادبی، فرهنگی و اجتماعی بود که فرج سرکوهی در سال ۱۳۶۴ همراه سیروس علی‌نژاد، مسعود بهنود و غلام حسین ذاکری بنیان گذاشت و از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ سردبیر آن بود. آدینه در سال ۱۳۷۸ توقیف شد.

Categories

Categories: