ایران دخت

هفته‌نامه خبری-تحلیلی بود که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ در تهران منتشر می‌شد. این هفته‌نامه ۱۰ اسفند ۱۳۸۸به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

این هفته‌نامه را گروهی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب که در مجله شهروند امروز فعالیت می‌کردند، منتشر کردند. به همین دلیل خط مشی ایران‌دخت شباهت و نزدیکی بسیاری با سیاست‌های آن مجله داشت. در این هفته‌نامه همانند مجله شهروند امروز یادداشت‌ها، نقدها، گفتگوها و گزارش‌های متعددی در زمینه سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ منتشر می‌شد. در این مجله همچنین صفحاتی به مد اختصاص داده شده بود.

هفته‌نامه ایران‌دخت با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی و محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی و با سردبیری محمد قوچانی از دستگیرشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، منتشر می‌شد. اغلب دبیران و خبرنگاران این مجله با هفته‌نامه شهروند امروز یکی بودند.

هیأت نظارت بر مطبوعات ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ پروانه مجله ایران‌دخت را به دلیل فقدان «پای بندی و التزام عملی به قانون اساسی» لغو کرد.

ماموران امنیتی ظهر روز دوشنبه، هفتم دی ۱۳۸۸ و تنها چند روز بعد از درگذشت آیت الله حسینعلی منتظری به دفتر مجله ایران‌دخت حمله کردند و آرشیو مطالب، کیس‌های کامپیوتر و مدارک موجود را ضبط کردند.

علت حمله مأموران امنیتی به این نشریه «تجسس برای یافتن اسناد و مدارکی علیه عمادالدین باقی» عنوان شده است.

Categories

Categories: